0

კაი ვსო

ძირითადად გამოიყენება არასასურველი/არასაინტერესო დიალოგების თავიდან ასაცილებლად. ფრაზის ადრესატს შესაძლოა გაუჩნდეს ფარული წყენა მისი ავტორის მიმართ ან/და გაურკვევლობის შეგრძნება.

კაი ვსო, გავიგეთ!
კაი ვსო, გეყო..
ან უბრალოდ kai vso