0

ვანგა კი არ ვარ

პროტესტის ერთ-ერთი ფორმა.გამოიყენება მაშინ,როცა ადამიანმა წინასწარი შედეგი არ იცის,მაგრამ ხალხს ჰგონია,რომ იცის

"მე რა ვიცი ვანგა კი არ ვარ"