0

ატესტატი✔

ფრაზა, რომლითაც აბიტურიენტები ტვინს ტ*ნავენ კატის გამოცდის ჩაბარების შემდეგ.

ქართული✔
ინგლისური✔
ისტორია✔
მათემატიკა✔
ატესტატი✔