ბეგაშვილი და ბეგაშვილები. - განმარტებები - ბიძერი
0

ბეგაშვილი და ბეგაშვილები.

ეპითეტი, რომელიც გამოიყენება იმ ქალის მიმართულებით, ვისაც დიდი ღირსებები აქვს.

ასევე შეიძლება შეგვხვდეს ვაშალომიძე და ვაშალომიძეები.