0

გირტყამ ქორწილის დოლივით

ანუ ისე გირტყამ როგორც ქორწილის მედოლე დოლს

ძირითადად გამოიყენება ქორწილის ან დაბადების დღის სუფრაზე ძირითადად უმცროსების მიმართ