ჩვენ რომ კლასი ვიყავით არვი რა - განმარტებები - ბიძერი