0

შმოტკები

გამოიყენება თბილისში ახლად დასახლებული პიროვნებისგან
სიტყვა ტანსაცმლის გამოსახატად.

შეჩემა ხვალ ჩინელებში მივდივარ უნდა გემევიშმოტკო