0

შრიალი

ძირითადად ვიქენდის პერიოდში გამოიყენება. ნიშნავს მეგობრებთან ერთად გასართობად წასვლას წვეულებაზე.

დღეს სად შრიალებ?
არ გავშრიალდეთ სადმე?