0

დაო

“დაომ” დიდი ხნის წინ დაიკავა თავისი კუთვნილი ადგილი ქართულ ურბანულ ლექსიკონში. მიმართვა დაო პოპულარული იყო და რჩება ლგბტქ საზოგადოებაში.
მის მნიშვნელობას ყველა ინდივიდუალურად აღიქვამს. დაოთი ძირითადად ყველაზე ახლო მეგობრებს მიმართავენ.

როგორ ხარ დაო?
დაო, ისეთი ამბავი უნდა გითხრა შოკში ჩავარდები.
დაო, ცხვირსახოცი მოამზადე... კაცს დავშორდი.