0

დასინვა

როდესაც ადამიანის გამოგზავნილ შეტყობინებას ყლეზე იკიდებ და თავს იყლევებ ვითომ არ მოგივიდა ან ვერ ნახე. ტყემალზე ზიხარ და ალუბლის კურკებს ისვრი.

რავი ეხა მოვიდა შენი მესიჯი ბოზიშვილი ვიყო

1

დასინვა

(ინგ. Seen - ნანახი) ნიშნავს ქმედებას, რომლის დროსაც ადამიანის არსებობას არ იმჩნევ (წერილობითი სახით). მაგალითად, გალაქტიონმა ოლია ოკუჯავას მიწერა წერილი, ოლიამ გახსნა, წაიკითხა და პასუხიც კი არ აკადრა, ანუ ოლიამ დასინა გალაქტიონი.

-მარის მიწერე გუშინ?
-მივწერე მარა დამსინა მაგის დედაშევეცი