0

ეროვნული გამოცდები

სტიქიური მოვლენა, რასაც მოჰყვება მასობრივი გადაადგილება რაიონიდან დედაქალაქში, განათლების მიღების მიზნით

კახეთის გზატკეცილს რომ გამოსცდები, ერთიანი, ეროვნული გაქვს გამოცდები