0

გამოპლანვა

რაიმე იშვიათად საშოვნელის მოპოვება და სასტავში (იხ. განმარტება) გავრცელება/გაჩითვა. ასევე სპონტანურად სადმე გამოჩენა

-როგორ ხართ ბიჭებო?
-ვაა ჩემი, შენ აქ საიდან გამოიპლანე ტო?!