0

არ მოიყვანე ცოლი?

გამოიყენებენ ძირითადად ახალგაზრდა ბიჭების მიმართ ის ადამიანები რომლებიც 4 წელიწადში ერხელ ხვდებიან ქუჩაში

- რას შვრები აბა არმოიყვანე ცოლი