0

სალამი უეჭველი 100 კუში არ გინდა ?

კოეფიციენტის შემოთავაზება 30 ლარად ფეისბუქ სივრცეში. რასაც შემდგომში მოსდევს
შემომთავაზებლის გაქრობა ან მომხმარებლის დაბლოკვა

სალამი უეჭველი 100 კუში არ გინდა ?