0

რა იყო სახმალაოდ გინდა ?

ძმაკაცის მხრიდან უარი სიგარეტის დატოვებაზე. აღნიშნავს სიგარეტის სიგრძეს ანუ იმას რომ ჯერ ეხლა დაიწყო მოწევა

დამიტოვე რა
რა იყო შეჩემა სახმალაოდ გინდა ?