0

ბანცალი

გამოიყენება სულელურად სიარულის ან მოქცევის ასაღწერად. ხშირად ნასვამ მდგომარეობაზე ან პრანჭვაზე მიუთითებს.

სად დაბანცალებ? - რას ჩალიჩობ, სად დადიხარ.
ნუ მებანცალები - ნუ მეთამაშები, ნუ მეპრანჭები.