0

რა იყო ,მტრის ოჯახში ხარ ?

გურმანი ადამიანის მიმართ დასმული კითხვა სუფრაზე , ან მეტწილად 3+ შაქრის ჩაყრაზე

რამდენი ჩაგიყარო ?
4
რაიყო მტრის ოჯახში ხარ?