დაყლევ მოტყნულ დაჩაჩანაკებული - განმარტებები - ბიძერი