0

ყველაფერი ლარად

მაღაზია სადაც ლეგენდის თანახმად ყველაფერი ლარი ღირს სინამდვილეში კი ეს აბრა უბრალო ფანდია

კლიენტი: ეს მომეცით აწვდი ლარიანს
გამყიდველი: ეგ 5 ლარი ღირს ☺