0

ვირის ხორცი

გამოიყენება ყოვლად გამოუსადეგარი ადამიანის მიმართ

შენ რა ვირის ხორცი ხარ