0

სისხლები გაიმეორე

ფრაზა, რომლის დახმარებითაც, სკოლა დამთავრებულები,მეთერთმეტეებს აწყნარებენ ბიოლოგიის საგამოცდოთ.

სისხლები გაიმეორე, ეგენი მოდის მარტო.