0

რასაისთოხნი აბა

ამ ფრაზას იყენებენ ისეთი საზოგადოება რომლებსაც დედის შტკა აქვთ გახსნილი

რასაისთოხნი აბა
ნტყუნი დედის მუტელ შევეცი
ე მაგრე იყოს