მადლობა - განმარტებები - ბიძერი
0

მადლობა

ადამიანის მიერ მადლიერების გამოხატვის ფორმა
მარშუტკით უფასო მგზავრობის შემდეგ

აქ გამიჩერეთ
-მადლობა