0

ყლეს ხოარ დაუგლეჯიხარ/დაუგლეჯია ?

ძმაკაცის/სხვა პიროვნების მიმართ გამოყენებული უცენზურო შეკითხვა,რომელიც მის უაზრო ნათქვამს/ქმედებას მოყვება კითხვად და მოწოდებულია კონკრეტული პერსონის არაადეკვატურობის დასახასიათებლად .

...

0

ყლეს ხოარ დაუგლეჯიხარ/დაუგლეჯია ?

ძმაკაცის/სხვა პიროვნების მიმართ გამოყენებული უცენზურო შეკითხვა,რომელიც მის უაზრო ნათქვამს/ქმედებას მოყვევა კითხვად და მოწოდებულია კონკრეტული პერსონის არაადეკვატურობის დასახასიათებლად .

..