0

ნუ მეპასუხები

ამას ამბობს უფროსი ადამიანი არგუმენტების ამოწურვის შემთხვევაში

ხშირად გამოიყენება ჰიტლერზე გაცხარებული კამათის დროს