0

ვეში

რაიმე ნივთი, რომლის სახელი ძალიან რთულია/არ ითქმის. ასევე მუსიკალური ნაწარმოები/ნარკოტიკული საშუალება/დასალომბარდებელი ობიექტი.

-ვაა ეს რა კაი ვეში გააძრე! რა ქვია ტო?
ან
-ბრატ, რამე ვეში არ გაქ რო დავალომბარდო?
ან
-აე, ჩემი ძმა, მაგარი გულაობაა, რამე ვეში მინდა გამიძრე ტოო!

0

ვეში

გამოიყენება ნებისმიერ არსებით სახელზე, მუსიკაზე, შარვალზე, ფლომასტერზე.. რომელიც საკმაოდ კარგი და გამოსადეგია, მაგრამ არა გადასარევი.

-ნახე ახალი ღილი ვიყიდე.
-კაი ვეშია, გიხდება.

0

ვეში

გამოიყენება ნებისმიერ არსებით სახელზე, მუსიკაზე, შარვალზე, ფლომასტერზე.. რომელიც საკმაოდ კარგი და გამოსადეგია, მაგრამ არა გადასარევი.

-ნახე ახალი ღილი ვიყიდე.
-კაი ვეშია, გიხდება.