0

გადამიტყდა

მეტროში ან ავტობუსში ბარათის არ ქონის გამამართლებელი ტყუილი.

ბარათი არ მაქვს, გადამიტყდა.