0

ეს შეტენილი საგნები გადამახდევინა და დედას ვუტირებ

წინადადება თავს იჩენს წარმოსახვითი სამომავლო გეგმების განხორციელების სურვილისას, კრეატიულად დამუხტული სტუდენტის ამბიციებში,

ზედმეტი აგზნებადობის დროს .