0

ყლეების მაგნიტი

ადამიანი, რომელიც ყოველთვის იზიდავს ყლეებს დედამიწის ყოველი კუნჭულიდან.

-მე ხო არ მიმართლებს რა! ნამდვილი ყლეების მაგნიტი ვარ რა
-კაი ყლეზე რა შეჩ, უარესებიც მომხდარა...