0

აეხო ვსიოო

ახლა გადამეკეტას ახლო ბიძაშვილია და გამოიყენება იმ დროს როცა ვიღაცამ წყობილებიდან გამოგიყვანა

აეხა ვსიოო მაგრა დაგერხააა