0

შშშშშ

შეჩემას შემოკლებული ფორმა რომელიც ძირითადად სიტყვის ბოლოში გხვდება

რაშვებიშშშ