0

ფული მოჯვი

გაბრაზებული მევალის მიერ გამოთქმული ფრაზა

ხვალ ფული მოიჯვას