0

კაი ბიჭებს გვჭირდება

ფულის გამოძალვის ერთ-ერთი ხერხი,რომელიც ძირითადად ქუჩებში გამოიყენება.სასურველი შედეგის ვერ მიღწევის შემთხვევაში,შესაძლოა დაიწყოს მცირეოდენი შელაპარაკება

"20 თეთრი ხოარ გექნება ბრატ?კაი ბიჭებს გვჭირდება"