0

უარყოფა

იგივეა რაც საპირფარეშო,ტუალეტი,00,ძველქართულად: ფეხსალაგი
სიტყვა წარმოიშვა მერაბოს ლექსიკონიდან
თქმის წესი:ვუარყოფ და მოვალ

გამოიყენება მაშინ როცა ტუალეტში გინდა