0

მოიჯვას

ეს სიტყვა გამოიყენება როდესაც რამე ასაღები აქვთ და უგვიანებენ

-ფული მოიჯვას!