0

აუ რას მივაგვირაბებდი?!

გამოხატავს მამაკაცის სურვილს ლამაზი ქალის მიმართ, რომელთანაც სექსუალური აქტის დამყარება სურს.

-ნახე რა ნაშაა.
-აუ, ამას რას მივაგვირაბებდიი?!