0

უნდა ჩაიწნა?

ძირითადად გოგონების საუბრის დროს გამოყენებული ფრაზა, როცა დაქალი დაქალს ამჩნევს, რომ იღლია, ფეხები ან ფანჩარი დიდი ხანია არ გაუპარსავს

-შეჩკა რაიყო, უნდა ჩაიწნა?