0

მანეთი

საბჭოთა კავშირის დროს რუბლის ქართული ხალხური სახელწოდება. დღეს იყენებენ მოხუცები ლარის შესატყვისად.

ორი მანეთი დამიფასეს ბაზარში კილო კართოფილი.