0

აკენკვა

სიტყვა რომელიც ასახავს ისეთ მდგომარეობას რომლის დროსაც ადამიანმა ახლახან ისწავლა კომპიუტერის კლავიატურაზე წერა და ორივე ხელის საჩვენებელი თითით წერს

-ტექსტი ჩამიგდე მეილში? თუ კიდე ვერ აკენკე.