0

რაა?

კითხვა, რომლიც არ უნდა დავუსვათ ძმაკაცს, წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს უკანასკნელი ამოუღებლად თავზე დაგვადებს

-რაა?
-ხუინააა
-რაა?
-ზახრუმაა

0

რაა?

ფრაზა რომელიც მეგობართან არ უნდა ახსენო

-რაა?
-ხუინაა

0

რაა?

ეს კითხვა არასოდეს უნდა დასვა ძმაკაცებთან

–რაა?
–ხუინაა!
–ამხელააა!
–შამბალაააა!
–ამომდე ყბააა!