0

კარგად თქვენ?

ბავშვების საფირმო მიმართვა უფროსის დანახვისას.ეს არის პასუხი კითხვაზე:"როგორ ხარ?"

-როგორ ხარ?
-კარგად თქვენ?