1

ჩათუშულობა

გამოიყენება მოდუნებული/მოთენთილი ან მოწეული მდგომარეობის ასაღწერად.

რას შვები? - ჩათუშული ვარ ბაითზე.