მეზობლის ბოვში - განმარტებები - ბიძერი
0

მეზობლის ბოვში

ეს სიტყვა გამოიყენება იმ პიროვნებისადმი, რომელიც ზედმეტად მორიდებულია რაიმე კონკრეტული საქმის მიმართ.

ნუ იქცევი მეზობლის ბოვშივით.