0

მამის დედისტყვნა!!

მომენტი როდესაც შენი მოწინააღმდეგე აა-ს ყვირის , შენ კი გინდა ძლიერი შეურაცხყოფა მიაყენო მაგრამ ის შენი მაგარი ახლობელია, და პირდაპირ დედისტყვნაა უხერხულია

-ააა
-მამისდედიტყვნაა!!