0

ყლეონიდასი

მომენტი როდესაც მიმართვის ადრესატს ლეო-ს ეძახიან , ხოლო შენ ბერძენ -სპარსელთა ომები ახალი გავლილი გაქვს

-ლეოო შე ყლეო
- მიიჯვი რა

0

ყლეონიდასი

მომენტი როდესაც მიმართვის ადრესატს ლეო-ს ეძახიან , ხოლო შენ ბერძენ -სპარსელთა ომები ახალი გავლილი გაქვს

-ლეოო შე ყლეო
- მიიჯვი რა