0

ყველას ბ-ს ვხაზავ მაგრად მკიდია

მომენტი როდესაც იმდენად არგჯერა საკუთარი განათლების რომ , მზადად ბოლომდე ალალბედს მიენდო

-შეჩემა ნიკამ ქნა ეგრე ,ძმა , ყველა ა ხაზა და გრანტი აიღო