0

ევერესტიდან არ დაგანახებ

მომენტი როდესაც საკუთარი თავის
აშკარა უპირატესობის გამოხატვა გსურს საპირისპირო სქესის წარმომადგენლის მიმართ

-ბოშყო თუუ რა