0

პონტის კაცი

პირი რომლისთვისაც მთავარია გართობა , ვისთან ამას არააქ მნიშვნელობა . ასეთი პირი ოდესმე ყოველთვის გამოაშკარავდება და პირსუკან ყოველთვის დაბალი რეპუტაციით სარგებლობს

- გააჯმეინე მაგის პონტისკაცი პირშიაც ...

0

პონტის კაცი

პიროვნება,რომელიც ნებისმიერ მისთვის ხელსაყრელ გარემომომცველ პირობებს უპრობლემოდ ერგება და ყოველთვის საუკეთესო ,,პონტს'' ირჩევს.

-გაგამ გადაგვაგდო.
-გუშინ ლუდზე და ჩიფსებზე ხომ კარგად ამოცუნცულდა... ფუ ეგ ,,პონტის კაცი''

0

პონტის კაცი

როდესაც ადამიანის მკვდარ სხეულებს კონკრეტულ ობიექტის(პონტის კაცი) გარშემო ყრიან.

-გუშინ ნახე გიორგის დედა რომ გარდაიცვალა?
-სად არის გვამი?
-გიორგის კითხე ეგ ხო პონტის კაცია!