0

რვა

ციფრი , რომელმაც უკვე მრავალი თაობის უკანალი შეიწირა

-რვა
- ტრაკი გაგერღვა