0

ამისსპასალარია?

მომენტი როდესაც უსაქმურობა პიკს
იმდენად აღწევს და შენი ფანტაზია იმაზე მეტს ვერწვდება რომ მეგობარს რა-ზე ხუინა არ დაუხვედრო

-ამისპასალარია ?
-რა?
- ხვინააა, ჰაჰა ჰეე